WEZWANIE
w obliczu nagromadzonych i niepodważalnych dowodów sprawy
.....................................
oskarżonych o miłość wzajemną Agencja Bezpieczeństwa Weselnego
informuje iż:
Ten Pan i Ta Pani są na siebie skazani.
Dla uprawomocnienia słuszności podjętych decyzji
Narzeczeni wzywają do osobistego stawienia się
Sz.P. .....................................
Podjęta decyzja jest nieodwołalna i nie podlega apelacji.

Zdecydowane TAK wypowiedziane zostanie
dnia .............. roku o godzinie .........
w ............................................................

Po ceremonii Zaślubin wzywana(y) winny(a) się stawić
w ............................................................

POUCZENIE
na podstawie Kodeksu postępowania ABW art. 44
ABW wymaga potwierdzenia udziału w sprawie
do dnia .............. roku
........................ ........................Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy

............................
i
............................

oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego
związku małżeńskiego.
Wyrok sądu jest prawomocny
i nie podlega rewizji.

Ogłoszony zostanie
dnia .................. roku o godz. .......
w .............................................
Po ceremonii Zaślubin wzywana(y) winny(a) się stawić
w ..................................................

Serdecznie zapraszają

Sz.P. ...............................


Prosimy o potwierdzenie przybycia do ................. roku.

............................. .............................


WEZWANIE


Na podstawie artykułu 2KC/§13

Pani ............... i Pan ...............
skazują się na dożywotnie umieszczenie
w swoich sercach.
Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

Ogłoszenie wyroku nastąpi
w dniu .............. roku ...... o godz. ......
w ...............................................


WEZWANIE

Na podstawie artykułu 2KC/§13

Pani i Pan: ...............................
skazują się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach.
Wyrok jest prawomocny i nie podlega apelacji.

§1
Ogłoszenie wyroku nastąpi
w dniu ............. roku ....... o godz. .......
w ...............................................

§2
Wzywa się Sz.P. .........................
w charakterze świadka

§3
Po ceremonii Zaślubin wzywana(y) winny(a) się stawić
w ............................................................
§4
Niepotwierdzenie przybycia do dnia ................ roku
i niestawienie się w wyznaczonym terminie grozi kara
grzywny na poczet pokrzywdzonej Młodej Pary oraz 18
lat opieki nad ich potomstwem.

Wezwana (y) zobowiązana (y) jest zabrać ze sobą
- zapas chusteczek na wypadek uronienia łez,
- uśmiech na twarzy i dobry nastrój,
- ryż lub grosik,
- czekoladki lub słodycze na okres wykonywania wyroku.

Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu
ściśle tajnym bez udziału świadków.

POUCZENIE:
............. tel. ................
............. tel. ................WEZWANIE
Centralne Biuro Ślubów oraz Sąd Najmilszy
po rozpatrzeniu sprawy:

.......................... i ..........................

Oskarżonych o miłość wzajemną
Uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu
Skazując oboje na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach.
Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega apelacji.

W celu poświadczenia w powyższej sprawie CBŚ wzywa
do osobistego stawienia się
Sz.P. .....................................
dnia .............. r. o godzinie .........

Po ogłoszeniu wyroku wzywani winni stawić się
w ......................................................
w celu umocnienia zapadłej decyzji, a dnia kolejnego
od godz. ......... na poprawinowym poczęstunku.

Goście nasi ukochani, my już w domu wszystko mamy,
By darów nie składać na stercie,
niechaj zmieszczą się w kopercie.

By o kwiaty znieść frasunek przynieś Gościu dobry trunek
Albo kupon Lotto, Mili
byśmy szczęście podwoili!

Prosimy o potwierdzenie przybycia do ..............
........................ ........................

WEZWANIE
w obliczu nagromadzonych i niepodważalnych dowodów sprawy
.....................................
oskarżonych o miłość wzajemną Centralne Biuro Ślubów
informuje iż:
Ten Pan i Ta Pani są na siebie skazani.
Dla uprawomocnienia słuszności podjętych decyzji
Narzeczeni wzywają do osobistego stawienia się
Sz.P. .....................................
Podjęta decyzja jest nieodwołalna i nie podlega apelacji.

Zdecydowane TAK wypowiedziane zostanie
dnia .............. roku o godzinie .........
w ............................................................

Po ceremonii Zaślubin wzywana(y) winny(a) się stawić
w ............................................................

POUCZENIE
na podstawie Kodeksu postępowania CBŚ art. 44
CBŚ wymaga potwierdzenia udziału w sprawie
do dnia .............. roku
........................ ........................DONOS
W SPRAWIE ZAŚLUBIN

Ja życzliwy uprzejmie donoszę, że
......................................
skażą się na dożywotnie umieszczenie w swoich sercach
dnia .............. roku o godzinie .......
w ..................................................

Miło będzie Nowożeńcom widzieć
Sz.P. ...................................
na uroczystości Zaślubin.

Donoszę również, że
przyjęcie gości weselnych odbędzie się
w ...................................................

Słyszałem jak mówili,że niepotwierdzenie przybycia
do dnia .............. roku
i niestawienie sie w wyznaczonym terminie
grozi karą grzywny na poczet Młodej Pary
i 18 letnią opieką nad ich potomstwem.

Aby potwierdzić przybycie dzwońcie:
........................
........................WEZWANIE
Centralne Biuro Ślubów
dostarcza Sz.P. odpis wniosku złożonego przez
..................................
w kwestii dotyczącej Zaślubin.

CBŚ zawiadamia, że
decyzja w w/w sprawie zostanie ogłoszona
dnia .................. roku o godzinie .......
w .............................................

W celu poświadczenia w powyższej sprawie CBŚ wzywa
do osobistego stawienia się
Sz.P. .....................................
Po ogłoszeniu decyzji wzywani winni stawić się
w .......................................................
w celu umocnienia zapadłej decyzji.

POUCZENIE
na podstawie Kodeksu postępowania CBŚ art. 44
CBŚ wymaga potwierdzenia udziału w sprawie
do dnia .................... roku
.................... ....................


WEZWANIE
W SPRAWIE ZAŚLUBIN

Sąd Najmilszy po rozpatrzeniu sprawy artykułu 2KC/§13

Pani ........................
i Pana ........................

oskarżonych o miłość wzajemną
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu,
skazując obydwoje na karę dożywotniego związku małżeńskiego.
Sąd wzywa do osobistego stawienia się

Sz.P. ..........................................................

Wyrok sądu jest prawomocny i nie podlega rewizji.
Ogłoszony zostanie dn. .................... r. o godz. ..........
w ...............................................................

Po ceremonii zaślubin wzywana(y) winien stawić się
na posiedzenie ławy przysięgłych, które odbędzie się
w .............................................................

POUCZENIE
Za niestawienie się w wyznaczonym terminie
grozi kara grzywny na poczet pokrzywdzonej
Młodej Pary oraz 18 lat opieki nad ich potomstwem.

Niepotwierdzenie przybycia do dnia .....................
grozi karą pozbawienia wolności.
................... tel. ...................
................... tel. ...................


Wezwana (y) zobowiązana (y) jest zabrać ze sobą:
- zapas chusteczek na wypadek uronienia łez,
- uśmiech na twarzy i dobry nastrój,
- ryż lub grosik,
- czekoladki lub słodycze na okres wykonywania wyroku.

Przypis:
Uprawomocnienie wyroku nastąpi w miejscu ściśle tajnym bez udziału świadków.


Wezwanie
W obliczu nagromadzonych
i niepodważalnych dowodów sprawy dotyczącej

........................................
i ........................................

oskarżonych o miłość wzajemną Centralne Biuro Ślubów
uznaje ich winnymi zarzucanego im czynu, skazując obydwoje
na karę dożywotniego związku małżeńskiego.

Dla uprawomocnienia słuszności podjętych decyzji
Narzeczeni wzywają do osobistego stawienia się
Sz. P. .....................................
w charakterze świadków.
Podjęta decyzja jest nieodwołalna i nie podlega apelacji.

§ 1
Wyrok dożywocia ogłoszony
zostanie .............. roku o godz. .........
na terenie restauracji .....................................
przy ulicy ..........................................
w miejscowości ......................................
Po ogłoszeniu wyroku wezwani winni stawić się na sali
weselnej ww. miejsca w celu uprawomocnienia wyroku.
§ 2
Nie stawienie się w wyznaczonym terminie grozi karą
grzywny na poczet pokrzywdzonej Młodej Pary oraz
pozbawienie miejsca na sali rozpraw.
§ 3
Aby ulżyć skazanym wyrok kary dożywocia świadkowie mogą
wpłacać kaucję w dowolnej wysokości bezpośrednio po
ogłoszeniu orzeczenia sądu.

teksty-wezwania
Jesteśmy na

allegro
   
Napisz do nas
bejo_design@o2.pl
Poprzez Allegro
kom. 791 308 026
Na GG   Napisz na GG